Fantastiskt lärosäte finnes

Före sommaren inledde universitetsstyrelsen processen att söka en rektor för nästa mandatperiod. Utlysningen är nu ute och nomineringsförfarandet igång. Ett spännande arbete att betrakta från sidan så som sittande rektor. Min mandatperiod löper ut den 30 juni 2023 och jag har landat i att inte kandidera för ytterligare tre år.

Göteborgs universitet är ett fantastiskt lärosäte med bredd och spets. Vårt lärosäte har framstående utbildning och forskning inom samtliga vetenskapsområden, hög attraktivitet och stark konkurrenskraft. Vi har kort sagt ett enormt utbildningsutbud, excellent forskning och ett starkt fokus på kompletta miljöer. Vi arbetar systematiskt med kvalitetsfrågor inom både utbildning och forskning.

Vi är ett universitet mitt i staden som till och med profilerar sig som Kunskapsstaden Göteborg. Lokalt och regionalt finns en stor vilja, struktur och väl fungerande samverkan- och samarbetsforum. Med den europeiska universitetsalliansen EUTOPIA och flera andra internationella nätverk, har vi knutit världen närmare till oss. Vi har goda relationer med studentorganisationerna som genom sina engagerade studentrepresentanter ser till att vi blir ännu bättre och utveckla kvaliteten. Göteborgs universitet är ett universitet för världen med ett tydligt fokus på internationalisering och hållbarhet. Under de senaste åren har vi tagit stora kliv i detta arbete, inte minst inom Klimatramverket och åtgärder i linje med detta och stärkta internationella kontaktytor.

Men det finns mycket kvar att göra. Jag har ingen som helst avsikt att slå av på takten utan ämnar jobba vidare, och i vissa fall göra klart, så mycket som möjligt av det som vi påbörjat för att göra övergången till en ny rektor så smidig som möjlig. Nästan ett helt år återstår av min mandatperiod och det viktigaste för mig är att lämna över ett lärosäte i gott skick. Något som är förbättrat och förnyat!

Jag tror och hoppas innerligt att många lämpliga kandidater söker uppdraget. Det är verkligen en ynnest att få förtroendet att leda Göteborgs universitet. Det kräver ett helhjärtat engagemang, god uthållighet och envishet. Och allra viktigast – det förutsätter en god dialog med, och stöd av, professionella och lösningsfokuserade kollegor. Vilket ni också hittar här i form av drygt 6500 mycket kompetenta medarbetare.

Varmt välkommen hit. Så småningom.

Eva Wiberg

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+

This post is also available in: enEnglish