Hot riskerar tysta samtalen

En intensiv termin summeras nu och vi är många som tar sikte på en avkopplande ledighet. I skrivande stund nås jag av fruktansvärda nyheter från Visby, där ett meningslöst våldsdåd fått en så tragisk utgång. Även om vi varje vecka nås av våldsamma nyheter blir detta så påtagligt då många av oss har flera kollegor, medarbetare och bekantskaper som närvarar under Almedalsveckan. Mina tankar är hos de anhöriga och alla som stått henne nära.

För så är det, denna vecka närvarar flera av Göteborgs universitets forskare i Almedalen för att bidra med viktig kunskap och forskning när angelägna samhällsfrågor diskuteras, i ett fritt och öppet samtalsklimat. Många möten och runda bordssamtal har ägt rum, som kan samla ett brett spektrum av aktörer och samarbetspartners. I måndags presenterades en synnerligen viktig delrapport om hot och hat mot lärare och forskare inom akademin, ett område vi diskuterat en hel del de senaste åren men med denna foskningsrapport har vi nu ett brett faktabaserat underlag som gäller vår egen sektor.  Studien är gjord av Nationella sekretariatet för genusforskning, vid Göteborgs universitet, i samarbete med SUHF och SULF.

Att höra om hoten och hatet i sig gör mig bestört, men det är när omfattningen och de konkreta konsekvenserna av utsattheten beskrivs som vi inser vidden av problematiken. Rädslan för att bli utsatt gör att många forskare undviker att närma sig vissa forskningsområden och som ett exempel har en av fem undvikit att uttala sig i egenskap av forskare. Ett synnerligen allvarligt hot mot yttrandefriheten och de fria samtalen. Ta gärna del av rapporten och låt oss återkomma till detta viktiga ämne när hela studien är klar.

Min personliga reflektion är att vi alla behöver vara modiga och också stå upp för en anständig ton i debatten. Vi kan tycka olika men när debatten går het kan vi inom akademin vara ett föredöme, låta sakkunskapen stå i centrum och inte personliga eller yrkesmässiga motsättningar.

Med detta viktiga ämne som avslutning, vill jag ändå passa på att önska alla en trevlig sommar! Ta hand om er alla, och försök finna ro och avkoppling på det sätt som passar er.

Eva Wiberg

Foto: Stockrosor i Visby