Europauniversiteten är här för att stanna

De senaste veckorna har de europeiska universitetsallianserna varit på agendan, både internationellt och nationellt. Universitetsledningarna har just varit i Lissabon tillsammans med de andra rektorerna inom EUTOPIA-alliansen. Vi diskuterade avgörande frågor för framtiden som hur alliansen ska ledas, förutsättningar för ett gemensamt kontor i Bryssel och hur vi arbetar med att lyfta fram forskning och förankring i verksamheterna.

På nationell nivå deltog jag nyligen i ett seminarium i SUHFs regi om Europauniversitetsallianser (så kallade EUI:er). Då fick jag frågan om vad som är det starkaste motivet för vårt lärosäte att vara med?

Några givna motiv är så klart en fördjupad samverkan med ett antal starka europeiska partners och tillkommande europeisk finansiering av utbildning och forskning som via kommissionen enbart riktas till dessa allianser.

Men det kanske starkaste motivet är ändå chansen att vara delaktiga i utvecklingen. Jag är övertygad om att dessa allianser är här för att stanna och kommer att påverka vår sektor på flera sätt. Därför är det viktigt för vårt lärosäte att vara med på resan redan i ett tidigt skede av uppbyggnaden. Det ger oss en möjlighet att delta i policyutvecklingen på europeisk nivå.

För visst befinner vi oss fortfarande i ett uppbyggnadsskede av ett sannolikt långvarigt samarbete. I vår allians fokuserar vi bland annat på utmaningsdriven utbildning och studentmedverkan men också förutsättningar för forskning och forskarutbildningssamverkan, men också samverkan mellan intressanta regioner i Europa. Varje lärosäte medför lokala samhällsaktörer in i samarbetet. Det pågår väldigt handfasta erfarenhetsutbyten alliansmedlemmarna emellan på samtliga nivåer i organisationen- som berikar oss och förhoppningsvis gör oss alla bättre på det vi gör. Exempel på grupperingar som återkommande träffas digitalt, förutom ledningsnivån, är studentrepresentanter, chefer, lärare med liknande kurser, bibliotekspersonal, personal/HR, kommunikatörer, forsknings- och innovationsrådgivare och Erasmus-ansvariga. Inom vissa områden arbetar vi lika, inom andra skiljer vi oss en del. Det är berikande att förstå mer av varandras utmaningar och dra nytta av varandras olikheter. Meningen med samarbete är inte att alla ska bli likadana, eller bäst på samma saker.

Meningen är enligt mig att försöka öka kunskapen om framtidens utmaningar tillsammans.

Eva Wiberg

Läs mer på gu.se/eutopia

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+