Ukraina – vi står enade med er

Ukrainas flagga, och svenska flaggan, utanför Göteborgs universitet. Fotograf: Johan Wingborg

Det är förfärande att dag för dag följa Rysslands invasion av Ukraina och svårt att slita sig från nyhetsrapporteringen. Regeringen och institutioner världen över fördömer starkt Rysslands agerande och som universitet stämmer vi in och står upp för demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Det som händer nu har inte hänt på väldigt länge och omvärldens reaktioner och sanktioner är kraftfulla. Den ryska regimens agerande nu – att ge sig på en fri stat, med överväldigande våld och med stort mänskligt lidande som följd – är förskräckligt och ett förödande angrepp på demokratiska värderingar.

Vi följer nu nära de initiativ som tas inom den svenska universitetssektorn. Samtidigt som det är nödvändigt att starkt ta avstånd och markera mot staten Ryssland så får vi inte glömma att det finns en stor del av befolkningen som inte stödjer kriget. Inom akademin har vi en tradition av långsiktiga samarbeten och personliga relationer i nätverk som kan överleva både krig och politisk galenskap. Vi har också studenterna, de unga, som är en självklar kraft för ett demokratiskt samhälle. Även om vi nu måste agera ansvarsfullt och med noggranna överväganden, är det viktigt att de goda relationer vi har med kollegor och studenter i Ukraina, Ryssland och Belarus, inte upphör.

Viljan att hjälpa är stor och även att på olika sätt manifestera solidaritet. Vi rektorskollegor inom Eutopia, som Göteborgs universitet ingår i, fördömde invasionen i ett gemensamt uttalande i söndags. Det kändes också fint att se den ukrainska flaggan vaja bredvid den svenska i universitetsparken idag. När det gäller Sholars at Risk (SAR) förväntar man sig ett stort antal ansökningar om stöd från forskare från Ukraina i samband med att människor har kommit längre i sin akuta flykt och frågan är på bordet angående hur vi inom medlemslärosätena kan bidra.

Mycket arbete kommer att krävas framöver och under lång tid för att stärka och förbättra villkoren för människor som drabbats av krig, invasion och totalitärt maktmissbruk, så att samhällenas frihet och demokrati återupprättas. Här har akademin en viktig roll att spela.

Ukraina, vi står enade med er, i demokratins namn. Våra tankar och hjärtan är med er.

Eva Wiberg