Dra sitt strå till stacken

I veckan har Norges inbjudan av talibanledare från Afghanistan debatterats flitigt och huruvida det är rätt väg att gå eller inte. Är det nödvändigt för att undvika en humanitär katastrof eller legitimerar man med dessa samtal ett djupt odemokratiskt styre?

Oavsett så engagerar situationen i Afghanistan och jag vill lyfta den insats som vi lärosäten i Sverige gör för att inom en begränsad del försöka bidra. Före jul beslutade Sida att finansiera ett nationellt stödprogram för forskare från Afghanistan. Bakom det initiativet står Scholars at Risk (SAR) – Sverige, som samordnas från Göteborgs universitet.

När talibanerna tog över makten i landet i augusti förra året fick det förödande konsekvenser för studenter och personal vid lärosätena i landet. Ämnesområden och hela forskningsdiscipliner är i fara på grund av att de inte godtas av talibanerna. Men även på grund av att nationell finansiering slagits i spillror. Internationella SAR har tagit emot ansökningar om stöd från över 1500 forskare i landet. Detta ledde till en vädjan till SAR-medlemmar om att erbjuda afghanska forskare en fristad vid sina lärosäten.

SAR Sverige hörsammade alltså detta vilket konkret lett till att Sida nu kan finansiera ett stödprogram som ger ett 10-tal forskare möjlighet att under 2022-2024 få en tillfällig fristad vid något av de 22 svenska lärosäten som är medlemmar i Scholars at Risk.

Även om det är en begränsad insats skänker det ett visst hopp om att forskarsamhället kan bevaras och fortsätta utvecklas för ett framtida, demokratiskt Afghanistan.

Läs mer: Forskare från Afghanistan får akademiska fristäder i Sverige