Samlade krafter bakom utnämning till litteraturstad

Häromdagen kom beskedet att Göteborg blir en av tre nya litteraturstäder – Unesco City of Literature. Så roligt och så välförtjänt! Under flera år och i bred samverkan har kreativa krafter från många håll arbetat mot detta mål. De samlade insatserna och samarbeten mellan bland andra Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, universitetet och Bokmässan har gett resultat. För det är ju viktigt att komma ihåg att det inte bara handlar om skönlitteratur. Vi är en stad som arbetet idogt med att bli ”staden där vi läser för våra barn och som har en internationellt känd Bokmässa. Göteborgs universitet har framstående demokratiforskning och stoltserar även med världens första UNESCO-professur i yttrandefrihet, Ulla Carlsson. För att inte nämna våra tillgångar i form av bibliotek och en omfattande lärarutbildning – viktiga och avgörande för att nå ut med litteratur och demokratisatsningar.

Allt detta har spelat in i utnämningen. Unesco lyfter att Göteborg har en unik profil som bygger på ett rikt förenings- och litteraturliv och satsningar på läsfrämjande och internationella utbyten. Målen för Litteraturstaden Göteborg finns nu i en flerårig plan som bland annat ska utveckla arbetet med läsfrämjande, deltagande i kulturlivet, värna yttrandefrihet och öka medie- och informationskunnigheten (MIK).

Som universitet har vi en stor möjlighet och ett ansvar i detta arbete. Jag ser det främst som en demokratisatsning som går helt i linje med vår vision om att ta ett stort samhällsansvar och bidra för att stärka social hållbarhet, kunskap om demokrati och yttrandefrihet.

Den formella samverkan inleds den 1 januari 2022 mellan de tre huvudparterna Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Kulturnämnden i Göteborgs Stad samordnar. Det ska bli mycket intressant att följa arbetet.