Längtan efter lättnader

Med våren kommer hoppet om att pandemin ska kunna tryckas tillbaka, om inte med värme så åtminstone med ökad vaccinationstakt. I det sociala medieflödet börjar så smått kram-bilder dyka upp på vänner, barnbarn, mor- och farföräldrar som äntligen får närma sig varandra när vaccinationen klarats av.

Men än så länge råder skärpta regionala restriktioner, det är viktigt att komma ihåg. För andra året i rad kommer det inte bli traditionsenligt Valborgs-firande med studenterna i Trädgårdsföreningen. Det är fortfarande helt otänkbart under rådande smittläge.

Förra veckan fattade jag ett inriktningsbeslut för hösten 2021, som reglerar planeringsförutsättningarna för sommar och höst, när det gäller universitetets anpassningar till restriktionerna. Ett mycket svårt beslut då det i nuläget endast går att hysa förhoppningar om lättnader men inte veta vilka begränsningar vi kommer att behöva rätta oss efter till hösten. Därför beskriver vi en hantering utifrån två olika scenarier, ett där merparten av restriktionerna kvarstår och ett där de lättar något. Det är svårt att diskutera återgång och öppningsplaner i ett skede där skärpta restriktioner råder. Men beslutet betonar det faktum att det är universitetets ambition att återgå till mer campusbaserad verksamhet när omständigheterna tillåter.

I väntan på denna återgång får vi göra det bästa av situationen. Låt oss alla, medarbetare och studenter, fira in våren, på ett omtänksamt och ansvarsfullt sätt. Jag förstår att alla längtar efter att träffas, men umgås bara i mindre grupper med personer du normalt träffar och håll avstånd. Göteborgs stad har tagit fram tips och råd om parker utanför de mest kända i centrala staden.

Våren är här och maj står för dörren. Jag önskar alla ett fint och tryggt Valborgsfirande!

Eva Wiberg