Vänt en negativ trend

Det är årsredovisningstider och det ger möjlighet till reflektion över verksamhetens bedrifter. 2020 präglades av oro för covid-19, omfattande effekter på samhället och krav på omställning och snabba beslut. Men annat som sticker ut på ett glädjande sätt är att vi landat en ny vision för universitetet och samtidigt nått över vårt utbildningsuppdrag för första gången på åtta år.

Det är mycket positivt att vi med ett kraftigt ökat söktryck och ett utökat utbildningsuppdrag klarat vårt uppdrag och har en överproduktion, efter en negativ trend sedan 2012. Denna vändning har varit möjlig tack vare ett gediget och omfattande arbete i verksamheterna- Förändringarna på arbetsmarknaden har bidragit till ett ökat antal studenter, men ökningen är primärt ett resultat av ett genomgripande engagemang och utvecklingsarbete i hela verksamheten – en eloge till alla. Under året har vi också byggt ut vårt utbildningsutbud, ökat antalet antagna till utbildning på forskarnivå och stärkt den internationella prägeln genom att erbjuda ännu fler kurser och program på engelska.

Vi har också satt punkt för en vision och beslutat om en ny, den vision som ska vägleda oss i detta nya decennium. I april fattade universitetsstyrelsen beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030, Ett universitet för världen. Visionen lägger tonvikt på utbildning och forskning av högsta kvalitet. De kommande tio åren fokuserar vi på att bidra till en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling. Vi ska fortsätta vara en sammanhållen organisation som är en attraktiv arbetsplats och studiemiljö. I december fattade universitetsstyrelsen beslut om visionens strategier, fokus för universitetets prioriteringar för perioden 2021–2024.

Utöver detta kan tilläggas att vi har förstärkt vår internationella närvaro, trots minskad internationell mobilitet på grund av pandemin. Ett exempel är inom alliansen Eutopia där universitetet leder samarbetet inom forskning och framgångsrikt har beviljats medel med alliansen som bas.