Pandemins påverkan

Den just nu kraftigt ökande smittspridningen av covid- 19 i samhället är mycket oroande. För oss alla är det nu viktigt att ta situationen på största allvar, både privat och i arbetslivet. Förra veckan meddelade regeringen att de från och med den 24 november avser begränsa allmänna sammankomster till max 8 personer, vilket är ett historiskt beslut. Det beskedet gjorde att vi samlade universitetets ledning för att gemensamt bedöma vad vi ytterligare kan göra för att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället. Det är mycket viktigt att vi lyssnar och går i takt med regeringens tydliga viljeyttring om att beslutet ska vara normerande, även om det egentligen inte omfattar vår verksamhet. Därför blir det under resterande del av höstterminen en ytterligare skärpning av huvudregeln om digitalt och distans vid Göteborgs universitet. Det innebär att vi nu gör vårt yttersta för att undvika närvaro på campus och som huvudregel ska inte verksamhet som samlar mer än åtta personer äga rum i universitetets lokaler.

Det är mycket viktigt att vi lyssnar och går i takt med regeringens tydliga viljeyttring om att beslutet ska vara normerande, även om det egentligen inte omfattar vår verksamhet.

Pandemin kommer att fortsätta påverka samhället och därmed universitetet även under 2021. Det innebär att universitetet också under vårterminen måste anpassa sig och bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans. Om detta handlade det nya inriktningsbeslutet Digitalt och på distans även under vårterminen.som jag fattade beslut om i början av november. En central utgångspunkt för beslutet är att alla beslut vi tar, på alla nivåer, måste fattas med strävan att vi tillsammans ska bidra till minskad smittspridning i samhället men samtidigt bibehålla kvalitet i vår verksamhet. Det är ingen som säger att det är lätt men det sammanfattar ganska väl vad vi har att förhålla oss till.  Beslutet tar höjd för att regionala råd, som de som för tillfället råder i vår region, kan tillkomma.

Även om jag känner oro, som många andra, känner jag en stor tilltro till vår organisation som på alla nivåer tar stort ansvar, dagligen prioriterar och samordnar verksamheten utifrån de gällande råd och restriktioner som råder. Jag har stort förtroende för att verksamheten klarar att besluta vad som inte är möjligt att genomföra digitalt. Vissa undantag är nödvändiga, det kan handla om viss examination, en del laborationer och delar av konstnärlig utbildning. Men vi ska absolut inte ha personalmöten eller föreläsningar på plats som lika gärna kunde ha skett digitalt.

Pandemin har krävt anpassningar i form av förnyade arbetssätt inom undervisning, forskning och verksamhetsstöd då universitetet på mycket kort tid genomfört en stor omställning till distansundervisning och tillfälligt hemarbete. Pandemin har inneburit stora utmaningar för oss och kommer att fortsätta att göra det. Men samtidigt har vi behövt tänka om kring hur vi kan förhålla oss till ett alltmer digitaliserat sätt att arbeta och detta har medfört stora framsteg i våra internationella samarbeten, är min upplevelse. Till exempel har jag inom våra internationella samarbetsprojekt EUTOPIA och MIRAI upplevt att vi inte låtit oss hindras av det inte går att träffas utan i stället vunnit i styrka genom professionellt genomförda webbinars, täta avstämningar och liknande.   En erfarenhet som vi tar med oss framöver.

Eva Wiberg

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+

This post is also available in: enEnglish