Intensivt arbete för att lösa e-postproblemen

Göteborgs universitet har sedan i fredags, den 18 september, haft problem med att en majoritet av de anställda inte kommer åt sin e-post, kalender och funktionsbrevlådor. Detta har givetvis orsakat stor frustration hos oss då vi är beroende av dessa verktyg i vårt dagliga arbete. Kanske nu mer än någonsin med tanke på att rådande pandemi gjort oss ännu mer beroende av att kommunikation, kallelser och möten sker digitalt.

Under ledning av IT-enheten bedrivs sedan i fredags ett intensivt arbete med att åtgärda problemen. Universitetsledningen har därutöver tillsatt en central krisledningsorganisation för att bistå i arbetet. Arbetet har högsta prioritet av alla inblandade.

Jag vill vädja om förståelse hos både medarbetare, studenter och andra som vill komma i kontakt med oss. Använd alternativa kontaktvägar så som telefon eller digitala verktyg. Känn er trygga med att arbete pågår dygnet runt för att lösa problemen.

Aktuell information nås via gu.se och Medarbetarportalen.

En fråga om ansvar

Förra veckan fattade jag beslut om en förnyad inriktning för hur Göteborgs universitet bedriver verksamhet under höstterminen 2020 med anledning av coronapandemin. Även om det har möjliggjorts en återgång till campus kommer vi fortsatt att behöva hålla en del utbildning med digitala alternativ för att undvika trängsel i våra lokaler. Samtidigt gör Folkhälsomyndighetens uppmaning till fortsatt hemarbete att vi också väljer att i huvudsak rekommendera tillfälligt hemarbete för de av våra medarbetare som har möjlighet till det. Liksom tidigare betonar vi vikten av att närmaste chef tar beslut om var arbetet ska utföras och att förutsättningarna ser olika ut för olika institutioner och utbildningsmoment.

Liksom alla andra hoppas jag att pandemibekämpningen går åt rätt håll och att vi snart ska kunna vara fler på campus. Det är en utmaning att få studier och arbete att fungera, och jag ser hur både studenter och medarbetare kämpar på. Vi får försöka göra detta tillsammans och hitta fungerande rutiner och hålla kontakt med kollegor och kursare genom att träffas digitalt eller på andra smittsäkra sätt.

Under sommaren och den senaste veckan har diskussionen om högskoleprovets genomförande varit högaktuell. Som bekant beslutade UHR redan före sommaren att ställa in höstens tillfälle då det inte anses genomförbart i linje med rådande rekommendationer om social distansering. Från Göteborgs universitet står vi helt bakom denna bedömning. UHR har i uppdrag att erbjuda två provtillfällen under våren 2021, vilket vi lärosäten nu förbereder för.

Det har inte varit ett enkelt ställningstagande. Även om högskoleprovet inte är behörighetsgivande, kan det vara ett urvalskriterium för vissa och på så sätt en väg in till högre studier. En möjlighet och ett alternativ som så klart är efterfrågat i den ekonomiska kris som följde pandemin. Vi har full förståelse för det. Men vi har först och främst ett ansvar att minska risken för smittspridning. Detta skäl har varit dominerande i de diskussioner vi rektorer haft med UHR och inom SUHF. Att öppna portarna för uppskattningsvis tiotusen personer endast i Göteborgsområdet på samma dag och samma tid kräver utöver en mängd lokaler, ett stort antal medarbetare för att hantera provskrivningen. Och allt ska ske på ett säkert sätt utifrån smittspridningssynpunkt.

I den politiska debatten har frågan diskuterats vidare och från vissa håll har man krävt att provet ändå ska bli av. Lärosätena och UHR har tidigare lyft fram alternativet med att prioritera de som inte har ett giltigt provresultat. Förra veckan kom så en ändring i högskoleförordningen i linje med detta. UHR ges nu möjlighet att enbart hålla provet för de som inte har ett giltigt resultat sedan tidigare. En del förväntar sig att detta innebär att provet blir av i höst. UHR menar att de ser det som mycket svårt. Ett ställningstagande som vi 21 provanordnande lärosäten delar.

Alla har ett personligt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Det innebär bland annat att vi måste hålla avstånd och till exempel vända i dörren när vi ser att det är för trångt i gemensamma utrymmen. Men som anordnare av ett högskoleprov, som samlar tiotusentals provskrivare under ett och samma tillfälle en dag i oktober, kan vi inte enbart förlita oss på det personliga ansvaret. Med provskrivarnas och provmedarbetarnas hälsa i fokus måste vi göra vårt yttersta för att genomförandet ska vara så smittsäkert som möjligt. Förutsättningarna för att hinna åstadkomma det redan inför ett provtillfälle i oktober känns dessvärre mycket svårt.

Eva Wiberg