Undervisning både digitalt och på campus till hösten

Regeringens besked den 29 maj om att ta bort kravet på distansundervisning gav oss anledning att se över vårt inriktningsbeslut för hösten. Sällan har våra förutsättningar ändrats med så snabba ryck som nu under pandemin.

Igår den 4 juni fattade jag beslut om en något justerad inriktning för hösten 2020. Kärnan handlar om att även om kravet på distans är borttaget behöver vi fortfarande förhålla oss till andra rekommendationer och restriktioner. För att klara det behöver vi blanda undervisningsformer och fortsatt använda digitala möjligheter för att glesa ut på campus.

För vårt stora lärosäte ser möjligheterna också väldigt olika ut och fakulteternas och institutionernas förutsättningar blir avgörande i planeringen som pågår för fullt. Det kommer att se olika ut för olika studenter beroende på vad och var de studerar. Hur som helst är det viktigt att påpeka att hösten inte kommer innebära en återgång till läget som rådde innan pandemin. Precis som andra arbetsplatser ska Göteborgs universitet bidra till minskad smittspridning i samhället genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför kan vi sammanfattningsvis tala om en begränsad och anpassad återgång till campus.

I beslutet har vi lyft fram att vissa verksamheter och grupper av studenter för bör prioriteras för att ges möjlighet till fysisk närvaro; introducerande moment för studenter som startar sin utbildning, studenter som genomför avslutande läsår, internationella studenter som är på plats i Sverige, examinationer som inte är möjliga att genomföra digitalt, undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag, fältstudier samt verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Göteborgs universitets reviderade inriktningsbeslut här.

Höstterminsstarten kommer att vara annorlunda än vad många förväntat sig, särskilt för alla nya studenter. Under våren har verksamheten redan visat prov på ett omvälvande omställningsarbete, genomförbart tack vare imponerande insatser av studenter och medarbetare. Nu vill vi också göra vad vi kan för att alla ska känna sig välkomna till Göteborgs universitet i höst, oavsett om det blir digitalt eller på campus. Det tål att upprepas att pandemin kräver en stor flexibilitet av oss, och vi kan snabbt behöva hantera nya förutsättningar.