En annorlunda Valborg och positiva nyheter

Valborgsmässoafton, en högtid så tätt förknippad med studenter i en grönskande men ofta kylig vår, är här. I vanliga fall hade jag fått stå framför er i Trädgårdsföreningen, iförd min egen studentmössa, och säga några förhoppningsvis kloka ord innan kören stämmer upp i sång, picknickar och fest tar vid och Chalmerscortègen skramlar förbi.

I år blir det på annorlunda vis. Firandet i Trädgårdsföreningen, Chalmerscortègen och stadens majbrasor är inställda. Uppmaningen till alla, särskilt studenter, är att fira Valborg på ett ansvarsfullt sätt. Vistas gärna utomhus men undvik stadens centrala parker, håll avstånd och undvik trängsel. Vi har alla ett ansvar i att bromsa smittspridningen.

Restriktionerna påverkar vår vardag men den senaste tiden har ett antal goda nyheter varit på agendan. När ansökningarna till universitet och högskolor räknades samman efter den 15 april noterades drygt 400 000 sökande till höstterminen (en ökning med 13 procent). För vårt universitet blev det en ökning med 19 procent jämfört med förra året. Det är så klart tydligt att risken för arbetslöshet ökar intresset för studier men det känns angeläget för oss inom lärosätena att vi kan vara en del av lösningen.

En annan positiv och framåtsyftande nyhet var att universitetsstyrelsen den 15 april fattade beslut om Göteborgs universitets nya vision för perioden 2021–2030. Visionen ”Ett universitet för världen” är den första delen i visionsarbetet. I höst återkommer vi med de andra delarna som består av universitetsgemensamma strategier och en utvecklad planerings- och uppföljningsprocess.

Förra veckan fick vi veta att Göteborgs universitet placerar sig på plats 45 i den globala hållbarhetsrankingen THE Impact Ranking. Konkurrensen ökade markant i år med många fler lärosäten som deltar. Rankingar, dess metoder och indikatorer kan alltid diskuteras. Men just denna vill vi bevaka eftersom det är frågor som vi prioriterar högt. Det ger oss ett ypperligt tillfälle att passa på att berätta vad vi gör på området.

Avslutningsvis fick vi också besked om att våra nya styrelseledamöter fick grönt ljus av regeringen. I linje med valberedningens förslag omförordnades fem av de nuvarande externa ledamöterna och får sällskap av tre nya – Ann-Sofi Lodin, Christina Björklund och Sven Landelius. De väljs in på en treårig mandatperiod med start den 1 maj 2020. Samma dag får universitetet också en ny ordförande i Peter Larsson. Ser mycket fram emot att arbeta tillsammans. Varmt välkomna!

Uthållighet krävs i en osäker tid

Nu är det tio veckor sedan som vi på universitetets webbplats först informerade om virusutbrottet i Wuhan och hur det påverkade våra inresande och utresande medarbetare och studenter. Inte anade vi då att UD inom kort skulle avråda från icke nödvändiga resor till alla länder och pandemin bli ett faktum med tragiska följder världen över.

Ingen går väl längre omkring och tror att vi tar oss igenom det här utan att påverkas i grunden. Vi har att hantera en stor ovisshet, i arbetslivet och privat. Ingen kan idag svara på hur länge vi ska leva med de restriktioner för att minska smittspridningen som vi vant oss vid att höra dagligen -håll avstånd, tvätta händerna, undvik onödiga resor, arbeta hemma om du kan, stanna hemma vid sjukdomssymtom och framförallt, värna om våra äldre över 70 år. Denna ovisshet kräver också att vi alla är uthålliga. Vi måste fortsätta utan att ha en konkret slutdatum.

En uppmaning om att vara uthålliga och att ha ett kontinuitetsperspektiv i vårt arbete kom också förra veckan vid ett möte som Länsstyrelsen samordnar mellan myndighetschefer. För oss vid Göteborgs universitet innebär det att vi har en tydlig struktur för vår krishantering som bygger på att utgå från den ledningsstruktur som finns. Vi håller fast vid en återkommande agenda och struktur för att följa hanteringen som skapar ordning och tydliga förväntningar. Men vi får också acceptera att vi idag inte har svaret på hur det kommer att se ut till exempel när höstterminen ska starta.

När sjukvårdens resurser tänjs på gränsen till det omöjliga och dödstalen stiger samtidigt som vissa branscher störtdyker i efterfrågan och ett stort antal människor permitteras känns det som att universitet och högskolor har en priviligierad position då vi har en viktig roll att spela. Dels har vi i Sverige på ett förhoppningsvis effektivt sätt kunnat bidra till minskad smittspridning genom att både studenter och anställa ställt om till distans. Dels är det troligt att vår sektor genom forskning och utbildning kommer att sitta på lösningen framöver genom ett ta fram fler tester och vaccin.  Vi har också en roll att fylla genom att erbjuda utbildning och kompetensutveckling vid hot om uppsägning, ekonomisk kris och arbetslöshet.

Regeringen meddelade den 30 mars att omfattande tillskott kommer till vår sektor i vårändringsbudgeten 2020. Det handlar om att mildra de ekonomiska effekterna i samhället som är en följd när permitteringar och varsel duggar tätt och arbetslösheten ökar. Bland annat innebär satsningarna under 2020-2021 att högskolorna ska rustas för att ta emot fler studenter och erbjuda fler utbildningsplatser, fler sommarkurser och möjligheter till distansundervisning.

Veckan innan beskedet kom hade Göteborgs universitet och andra lärosäten svarat på en akutförfrågan från utbildningsdepartementet om i vilken utsträckning vi kunde ställa om och ordna fler utbildningsmöjligheter – inom ordinarie utbud så väl som sommarkurser och uppdragsutbildningar. Det som vårt universitet har rapporterat in motsvarar en kraftig ökning av universitetets utbildningsutbud. Totalt sett får sektorn 9300 platser för 2020 och 6600 platser för 2021. Sektorn får ett tillskott på 683 miljoner kronor 2020 och 862 miljoner kronor 2021 inklusive studiemedel. Hur stor det som kommer till Göteborgs universitet är inte klart än. Ett omfattande arbete väntar och mer information om hur detta ska samordnas kommer. Men som anställda vid ett universitet kan det kännas glädjande, trots den senaste tidens minst sagt krävande omställning, att vi är en del av lösningen på den situation som blivit effekten av coronavirusets verkningar i samhället.

De senaste veckornas intensiva omställningsarbete har visat vilken enorm kapacitet som finns hos medarbetare och studenter inom samtliga av universitetets verksamheter. En kraftfull kursändring i form av distansundervisning och tillfälligt hemarbete har kunnat genomföras enbart tack vare en beslutsamhet bland alla berörda. Jag känner en stor tacksamhet för detta. Jag vet att hemarbete och distansundervisning har sina utmaningar och jag vill passa på att säga att jag hoppas att ni kan hitta bra rutiner för att avgränsa jobb, studier och ledighet.

En mer välförtjänt ledighet än den stundande påskhelgen är svår att tänka sig. Mina tankar går samtidigt till de som drabbats av virusets verkningar och all vårdpersonal som får arbeta hårdare än någonsin.

Eva Wiberg