Resultatet för 2019 är klart

I veckan beslutade universitetsstyrelsen om årsredovisningen 2019. Med den sammanfattar vi vårt resultat inom forskning, utbildning, personal och ekonomi. Vi stänger också dörren till ett decennium – tio år då Göteborgs universitet har vuxit och utvecklats, fått fler studenter, fått genomslag för vår forskning inom  ett brett fält av områden,  tilldelats flera nationella uppdrag och visat vår förmåga att tackla de stora samhällsutmaningarna.

Som en röd tråd genom årets resultat löper ett stadigt engagemang och målmedvetenhet hos medarbetare – en förutsättning för allt vi åstadkommer. En bredd av olika insatser har genomförts i universitetets verksamhet 2019 och det gör mig stolt. För de av er som inte läser hela redovisningen vill jag gärna lyfta ett axplock:

  • Genomfört RED19 – en samlad utvärdering av universitetets forskning och forskningsmiljöer
  • Medverkat i sju av de elva nationella forskningsinfrastrukturer som fått medel från Vetenskapsrådet
  • Förstärkt vårt internationella engagemang, bland annat genom deltagandet i alliansen EUTOPIA
  • Tagit fram åtgärdsplaner och vidtagit åtgärder för att nå upp till universitetets utbildningsuppdrag
  • Toppat hållbarhetsrankning bland världens lärosäten för det globala hållbarhetsmålet God utbildning för alla och anslutit oss till Klimatramverket för universitet och högskolor
  • Beslutat om en ny arbetsmiljöpolicy samt infört en ny modell för att kartlägga och utveckla arbetsmiljön
  • Tagit fram förslag på åtgärder för att förebygga och hantera sexuella trakasserier
  • Intensifierat arbetet med utveckla universitetets lokaler för forskning och utbildning

Årsredovisningstider är ett fantastiskt tillfälle att reflektera över alla goda insatser och framsteg som görs. Visst finns det områden som vi fortsatt måste utveckla och stärka upp. Ett arbete som ständigt pågår och som är i full gång mer än halvvägs genom Q1, för att tala årsredovisningstermer.

Eva Wiberg

Länkar:

Kortversion årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+