#Metoo-kampanjen en injektion för jämställdhetsarbetet

Att för första gången medverka i universitetets doktorspromotion gav mig en alldeles speciell känsla! Det var mäktigt att tillsammans med alla festklädda och förväntansfulla människor tåga in på tre led, samtidigt, och sedan fylla upp hela den stora scenen på Svenska Mässan.

Jag vet hur mycket arbete som lagts ner på att allt ska se så naturligt och fulländat ut under promotionsakten som det ju gjorde. Jag vet också hur mycket arbete alla doktorer har lagt ner, och vad det kan ha krävt i form av stöd från familj och vänner. Men nu är de framme vid målet och jag hoppas att de njöt i fulla drag, både av vad de uppnått och den högtidliga tillställningen.

Och själva festmiddagen var verkligen en ren njutning. Med hjälp av våra fantastiska musikalstudenter och duktiga medarbetare blev det en oförglömlig kväll. Tack!

SUHF:s årskonferens en viktig mötesplats
I veckan som gick höll SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) sin årskonferens och förbundsförsamling. Nyss hemkommen därifrån konstaterar jag hur viktigt det är att regelbundet träffas med sina kolleger för att diskutera de viktiga frågor vi brottas med i sektorn. Tema för årskonferensen var internationalisering, en fråga som alla vet ligger mig varmt om hjärtat.

Förbundsförsamlingens agenda var späckad. Lärosätenas självständighet, lärarutbildningen, infrastrukturfrågor och open access var några av de ämnen som diskuterades. Vi pratade också en del om vilka frågor vi vill ta upp och diskutera lite djupare med ministern när hon besöker vårt årliga rektorsmöte i Steningevik i januari.

#Metoo – en vitamininjektion
Sist men absolut inte minst måste jag få säga några ord om #metoo-kampanjen. Jag tycker det är mycket bra att det nu äntligen blir en bred diskussion om det som alla kvinnor alltid vetat. Nämligen att det inte bara sker olika typer av uppenbara sexuella trakasserier, utan också att det finns en strukturell ojämställdhet som kan ta sig många olika uttryck, det kan exempelvis handla om de härskartekniker där manliga kolleger osynliggör sina kvinnliga kolleger. En teknik som i och för sig även kan användas av kvinnor.

Det som är bra är att det nu finns en levande debatt som förhoppningsvis medvetandegör oss alla om sådant som tidigare legat under ytan. Inom akademin är vi inte annorlunda än på andra ställen. Vi behöver också våga ta debatten och vi har nu ett ypperligt tillfälle att ytterligare gå till botten med jämställdhetsfrågorna. Vår högskoleminister Helene Hellmark Knutsson har öppnat för detta genom det möte hon hade i veckan med expertgruppen för jämställdhet i högskolan. Syftet var att diskutera frågan om sexuella trakasserier på högskolan men det handlade också om breddad rekrytering och brett deltagande utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är något som vi även inom GU behöver göra.

Eva Wiberg

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+

This post is also available in: enEnglish

2 reaktioner till “#Metoo-kampanjen en injektion för jämställdhetsarbetet”

 1. Instämmer i att #Metoo#lyfte olika aspekter av jämlikhetsfrågor. Kampanjen kan ses som en fortsättning på den kamp kvinnor fört under många år. Kanske blir det förändring nu när så många kvinnor och även män öppet visat vad som sker öppet såväl som dolt.
  Hur är det med jämlikhet vad gäller ålder och åldersdiskriminering. Flera av oss har blivit ombedda att arbeta kvar efter 67 genom att söka förordnande under viss tid. Detta då brist råder inom vissa ämnesområden. Hur behandlas vi då när vi behövs? Vilka rättigheter och möjligheter har vi till exempel vad det gäller friskvård, medel till konferenser, bidrag till översättning av artiklar som blir antagna osv.? Behandlas denna fråga lika över universitetet eller sitter det små ”påvar” i olika ledningsgrupper och använder sin makt. Det finns annars andra lärosäten eller verksamheter som behöver oss och hanterar dessa frågor annorlunda. Vad är GU:s policy när det gäller äldre medarbetare?

  1. Hej Ann-Katrin,
   Jag är ledsen att mitt svar har dröjt.

   För att Göteborgs universitet ska kunna bedriva framgångsrik utbildning och forskning är det viktigt att kompetens tas tillvara. Som arbetsgivare ska vi enligt gällande diskrimineringslagstiftning arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, och på olika sätt främja lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare.

   Universitet har ingen särskild policy när det gäller åldersdiskriminering utan utgår från principen om likabehandling och dess samtliga diskrimineringsgrunder. Det innebär att universitetet ska främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och anställda och motverka diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

   Idag har man på svensk arbetsmarknad rätt att kvarstå i anställning till 67 år. Därefter finns möjlighet att sluta överenskommelse om visstidsanställning. Som visstidsanställd har man rätt till personalförmåner utifrån den sysselsättningsgrad man har. Det ser lika ut för alla anställda vid universitetet och utgår från anställningen, se https://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/lon-och-formaner/formaner/

   Det är ansvarig chef som likt för alla andra fattar beslut om kostnader för resor, konferenser etc.

   Eva Wiberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *